CSB – BARIERA 100 drogowy system barierowy jednostronny

Elementy tego systemu są stałym, nowoczesnym i wysoce skutecznym sposobem korekcji toru jazdy pojazdów drogowych i zapobiegania możliwości ich przenikania do przeciwnych pasów jazdy lub opuszczenia jezdni. Drogowy system barierowy z betonowych barier tworzą pojedyncze elementy żelbetowe – prefabrykaty, które są wzajemnie przegubowo połączone w statycznie stabilny łańcuch z możliwością efektywnego wykorzystania siły tarcia w odstawie elementu. Ta siła umożliwia obniżenie stopnia przeciążenia osób w pojeździe w razie wypadku. Przegubowy system łączenia jest naszym nowym rozwiązaniem i jest chroniony patentem. Połączenie to posiada wykończenie powierzchni DELTA PROTECT.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB - BARIERA 100 drogowy system barierowy – jednostronna Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
  wys szer MU
podstawowa 1000 549 3995 2920
dodatek - skrócona 1000 549 1995 1457
końcowa 1000 549 3995 2343
przejściowa (beton/stal) 1000 549 3995 2885
przejściowa (wysokościowa) 800-1000 549 3995 2716

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Bariera 100 jednostronny rendr

Do pobrania

Katalog produktów [PDF, 3,5 MB]