CSB – BARIERA 100 drogowy system barierowy obustronny

Elementy tego systemu są stałym, nowoczesnym i wysoce skutecznym sposobem korekcji toru jazdy pojazdów drogowych i zapobiegania możliwości ich przenikania do przeciwnych pasów jazdy lub opuszczenia jezdni. Drogowy system barierowy z betonowych barier tworzą pojedyncze elementy żelbetowe – prefabrykaty, które są wzajemnie przegubowo połączone w statycznie stabilny łańcuch z możliwością efektywnego wykorzystania siły tarcia w odstawie elementu. Ta siła umożliwia obniżenie stopnia przeciążenia osób w pojeździe w razie wypadku. Przegubowy system łączenia jest naszym nowym rozwiązaniem i jest chroniony patentem. Połączenie to posiada wykończenie powierzchni DELTA PROTECT.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB - BARIERA 100 drogowy system barierowy – obustronna Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
  wys szer MU
podstawowa 1000 695 3995 3158
skrócona 1000 695 1995 1575
końcowa 1000 695 3995 2576
przejściowa (beton/stal) 1000 695 3995 3140
przejściowa (wysokościowa) 800-1000 695 3995 2954

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Bariera 100 oboustronny rendr

Do pobrania

Katalog produktów [PDF, 3,5 MB]