CSB – BARIERA 120 drogowy system barierowy obustronny

Elementy tego systemu są stałym, nowoczesnym i wysoce skutecznym sposobem korekcji toru jazdy pojazdów drogowych i zapobiegania możliwości ich przenikania do przeciwnych pasów jazdy lub opuszczenia jezdni. Drogowy system barierowy z betonowych barier tworzą pojedyncze elementy żelbetowe – prefabrykaty, które są wzajemnie przegubowo połączone w statycznie stabilny łańcuch z możliwością efektywnego wykorzystania siły tarcia w odstawie elementu. Ta siła umożliwia obniżenie stopnia przeciążenia osób w pojeździe w razie wypadku. Przegubowy system łączenia jest naszym nowym rozwiązaniem i jest chroniony patentem. Połączenie to posiada wykończenie powierzchni DELTA PROTECT.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB - BARIERA 120 drogowy system barierowy – obustronna Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
  wys szer MU
podstawowa 1200 695 3995 3587
dodatek - OBUSTRONNA skrócona 1200 695 1995 1790
końcowa 1200 695 3995 2707
przejściowa (beton/stal) 1200 695 3995 3520
przejściowa (wysokościowa) 1000-1200 695 3995 3380

 

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Bariera 120 oboustronny rendr

Do pobrania

Katalog produktów [PDF, 3,5 MB]