CSB – BARIERA 50 mała ściana prowadząca

Elementy te przeznaczone są do oddzielania pasów ruchu, do bezpiecznego oddzielania jezdni od stref pieszych i tworzenia chronionych wysepek i rond. Elementy można wzajemnie łączyć za pomocą stabilnego i mocnego systemu łączenia i wyposażać w balustradę. Do podstawowych elementów barier produkowane są dodatkowe elementy takie, jak element końcowy i łukowy. W dolnej części wyrobu umieszczone są otwory zapobiegające gromadzeniu wody w przestrzeni przed barierką.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB - BARIERA 50 mała ściana prowadząca Wymiary [mm] Liczba Masa [kg/szt.]
  wys szer szt./paleta MU
ŚCIANA PROWADZĄCA podstawowa 500 440 1990 4 525
ŚCIANA PROWADZĄCA skrócona 500 440 990 4 260
ŚCIANA PROWADZĄCA końcowa 500 440 1990 4 443
ŚCIANA PROWADZĄCA narożnik 90° zewnętrzny 500 440 490 4 145
ŚCIANA PROWADZĄCA łuk R 0,5 - 90° 500 440 785 4 119
ŚCIANA PROWADZĄCA łuk R 1,0 - 90° 500 440 1570 4 330

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Bariera 50 rendr

Do pobrania

Katalog produktów [PDF, 3,5 MB]