CSB – BARIERA 80 drogowy system barierowy obustronny

Te elementy są stałym, nowoczesnym i wysoce skutecznym sposobem korekcji toru jazdy pojazdów drogowych i zapobiegania możliwości ich przenikania do przeciwnych pasów jazdy lub opuszczenia jezdni. Drogowy system barierowy z betonowych barier tworzą pojedyncze elementy żelbetowe – prefabrykaty, które są wzajemnie przegubowo połączone w statycznie stabilny łańcuch z możliwością efektywnego wykorzystania siły tarcia w odstawie elementu. Ta siła umożliwia obniżenie stopnia przeciążenia osób w pojeździe w razie wypadku. Przegubowy system łączenia jest naszym nowym rozwiązaniem i jest chroniony patentem. Połączenie to posiada wykończenie powierzchni DELTA PROTECT.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB - BARIERA 80 drogowy system barierowy – obustronna Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
  wys szer MU
podstawowa 800 695 3995 2705
dodatek - skrócona 800 695 1995 1350
końcowa 800 695 3995 2330
przejściowa (beton/stal) 800 695 3995 2712

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Bariera 80 oboustronny rendr

Do pobrania

Katalog produktów [PDF, 3,5 MB]