Elementy pośrednie

W przypadkach, gdy konieczne jest skracanie lub eliminowanie przyłączy i kanalizacji deszczowej w związku z bieżącymi potrzebami lub lokalnymi uwarunkowaniami, można zamiast podziemnej sieci ściekowej użyć odwodnienia liniowego. W tych przypadkach występuje potrzeba bardzo dużej przepustowości kanału szczelinowego. Aby było możliwe spełnienie wymagań co do przepływu ciągu, i pomimo to wybranie ekonomicznego wariantu rozwiązania, opracowano nowe przejścia między poszczególnymi profilami (zatem też profilami przepływowymi). Proponowany ciąg jest podzielony na odcinki według wymaganej przepustowości i dla każdego odcinka jest dobrany optymalny profil kanału szczelinowego. Wynikiem jest ekstremalnie długi ciąg zaczynający się od mniejszych profili, np. profil T lub profil I, które „powiększane“ są do większych profili (profil II, III, IV, a w konsekwencji nawet do profilu VI). Z wykorzystaniem przejść między poszczególnymi profilami można tym sposobem łatwo odwodnić olbrzymie powierzchnie z pomocą jednej skrzynki odpływowej przy stosunkowo niskich kosztach.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

Wymiary [mm] Pakowanie Masa
Elementy pośrednie oznaczenie wysokość długość szerokość liczba szt./paleta [kg/szt.]
kanał szczelinowy pośredni Prol I - Prol II(lewy/prawy) PP-I-II 500 995 400/450 1 409
496/533
kanał szczelinowy pośredni Prol I - Prol III(lewy/prawy) PP-I-III 600 995 400/450 1 513
496/533
kanał szczelinowy pośredni Prol I - Prol IV(lewy/prawy) PP-I-IV 700 995 400/440 1 633
500/540

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Elementy pośrednie rendr