KANAŁ SZCZELINOWY – profil I

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Spadek wewnętrzny kanałów 0,5 % zapewnia niezawodne odprowadzanie wody i zapobiega powstawaniu aquaplaningu. Elementy profilu I są produkowane w różnych wariantach według przeznaczenia: kanały szczelinowe ze szczeliną ciągłą i przerywaną, z krawężnikiem, z krawężnikiem i szczeliną zakrytą. Elementy spełniają wymagania klasy obciążenia ruchem D400, E600 i F900. Element ze szczeliną przerywaną jest przeznaczony do przejeżdżania poprzecznego.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL I Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys ser MU
kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą I-0 500 400-450 4000 1496
kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą, spadek dna 0,5% I-0-G 500 400-450 4000 1688
kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną I-1 500 400-450 4000 1510
kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną, spadek dna 0,5% I-1-G 500 400-450 4000 1702
skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) I-V0 500 400-450 1000 347
skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) I-VU 500 400-450 1000 338
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 7 cm I-2 500 400-450 4000 1584
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 7 cm, spadek dna 0,5% I-2-G 500 400-450 4000 1752
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 7 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-2-V0 500 400-450 1000 295
element rewizyjny z krawężnikiem 7 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-2-C0 500 400-450 1000 347
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12 cm I-3 500 400-450 4000 1704
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12 cm, spadek dna 0,5% I-3-G 500 400-450 4000 1877
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 12 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-3-V0 500 400-450 1000 373
element rewizyjny z krawężnikiem 12 cm z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) I-3-C0 500 400-450 1000 420
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 15 cm I-4 500 400-450 4000 1710
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 15 cm, spadek dna 0,5% I-4-G 500 400-450 4000 1898
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-4-V0 500 400-450 1000 385
element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-4-C0 500 400-450 1000 432
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 12 cm I-5 500 400-450 4000 1681
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 12 cm, spadek dna 0,5% I-5-G 500 400-450 4000 1849
skrzynka odpł z kraw 12 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-5-V0 500 400-450 1000 378
element rewizyjny z kraw 12 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) I-5-C0 500 400-450 1000 425
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 15 cm I-6 650 400-450 4000 1738
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 15 cm, spadek dna 0,5% I-6-G 650 400-450 4000 1877
skrzynka odpływowa z kraw 15 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym – (pióro, wpust) I-6-V0 650 400-450 1000 383
element rewizyjny z kraw 15 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym – (pióro, wpust) I-6-C0 650 400-450 1000 430
zaślepka pełna pióro / wpust I-ZU 500 400-450 120 76

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil I rendr