KANAŁ SZCZELINOWY – profil II

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Profil II ma zgodną przepustowość jak profil IV, ale układ profilu poprzecznego jest niższy i szerszy. Element jest przeznaczony do miejsc z występowaniem silnych opadów z warunkiem jak najniższego ułożenia. Są produkowane tylko w wersji bez spadku. Elementy są skonstruowane na klasy obciążenia D400, E600 i F900.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL II Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys szer MU
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą II-0 500 500-520 4000 1673
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną II-1 500 500-520 4000 1700
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) II-V0 500 500-520 1000 347
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) II-VU 500 500-520 1000 337
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) II-C0 500 500-520 1000 377
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) II-CS 500 500-520 1000 387
CSB – zaślepka pełna pióro II-ZU 500 500-520 120 84
CSB – zaślepka pełna wpust II-ZZ 500 500-520 120 97

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil II rendr