KANAŁ SZCZELINOWY – profil III

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Profil III ma największą przepustowość ze wszystkich produkowanych typów kanałów szczelinowych. Element znajduje zastosowanie w rejonach z ekstremalnym potencjałem hydrologicznym. Są produkowane tylko w wersji bez spadku. Elementy są skonstruowane na klasy obciążenia D400, E600 i F900.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL III Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys szer MU
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą III-0 600 500-520 4000 1869
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną III-1 600 500-520 4000 1897
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) III-V0 600 500-520 1000 396
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) III-VU 600 500-520 1000 385
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) III-C0 600 500-520 1000 426
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) III-CS 600 500-520 1000 437
CSB – zaślepka pełna pióro III-ZU 600 500-520 120 102
CSB – zaślepka pełna wpust III-ZZ 600 500-520 120 67

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil III rendr

Do pobrania