KANAŁ SZCZELINOWY – profil IV

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Profil IV ma zgodną przepustowość jak profil II, ale układ profilu poprzecznego jest wyższy i węższy. Element jest przeznaczony do miejsc z występowaniem opadów z warunkiem jak najszybszego odprowadzania wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Najczęściej są stosowane na powierzchniach lotnisk. Elementy bez spadku i ze spadkiem są przeznaczone do klas obciążenia D400, E600 i F900.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL IV Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys szer MU
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą IV-0 700 500-540 4000 2632
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą, spadek dna 0,5% IV-0-G 700 500-540 4000 2651-2993
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną IV-1 700 500-540 4000 2650
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną, spadek dna 0,5% IV-1-G 700 500-540 4000 2669-3011
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) IV-V0 700 500-540 1000 688
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) IV-VU 700 500-540 1000 668
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) IV-C0 700 500-540 1000 713
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) IV-CS 700 500-540 1000 733
CSB – zaślepka pełna pióro IV-ZU 700 500-540 100 85
CSB – zaślepka pełna wpust IV-ZZ 700 500-540 150 75

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil IV rendr