KANAŁ SZCZELINOWY – profil T

Element odwodnienia liniowego. Specjalny kształt profilu przepływowego został skonstruowany na podstawie procentowego udziału średnich przepływów dobowych w ciągu roku. Kanały szczelinowe o profilu T są przeznaczone przede wszystkim do odwadniania obiektów tunelowych. Są produkowane tylko w wariancie bez spadku a podczas większych przepływów wykazują efekt samooczyszczenia.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL T Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys szer MU
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą T-0 310 370-400 4000 945
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną T-1 310 370-400 4000 995
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) T-V0 310 370-400 1000 233
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) T-VU 310 370-400 1000 225
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) T-C0 310 370-400 1000 232
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) T-CS 310 370-400 1000 240
CSB – przegroda przeciwpożarowa T-0-PP 600 370-400 1000 511
CSB – zaślepka pełna pióro T-ZU 310 370-400 120 39
CSB – zaślepka pełna wpust T-ZZ 310 370-400 120 27
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą z krawężnikiem 12 cm T-3 310 370-400 4000 1061
CSB – skrz. odpływowa z rusztem żeliw z krawężnikiem 12 cm (pióro, wpust) T-3-V0 310 370-400 1000 266
CSB – skrz. odpływowa z rusztem żeliw z krawężnikiem 12 cm (wpust, wpust) T-3-VU 310 370-400 1000 257
CSB – el. rewizyjny z rusztem żeliwnym z krawężnikiem 12 cm (pióro, wpust) T-3-C0 310 370-400 1000 264
CSB – el. rewizyjny z rusztem żeliwnym z krawężnikiem 12 cm (pióro, pióro) T-3-CS 310 370-400 1000 272
CSB – przegroda przeciwpożarowa z krawężnikiem 12 cm T-3-PP 600 370-410 1000 543
CSB – kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 0-12 cm, najazdowa T-0-3 310 370-400 1000 277
CSB – kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12-0 cm, najazdowa T-3-0 310 370-400 1000 277
CSB – krawężnik specjalny T-3-O 150 363-370 2000 310
CSB – krawężnik specjalny najazdowy lewy 12-0 cm T-3-O-NL 150 363-370 1000 142
CSB – krawężnik specjalny najazdowy prawy 0-12 cm T-O-3-N 150 363-370 1000 142
CSB – zaślepka pełna pióro z krawężnikiem 12 cm T-3-ZU 310 370-400 120 42
CSB – zaślepka pełna wpust z krawężnikiem 12 cm T-3-ZZ 310 370-400 120 30

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil T rendr
Wsparcie techniczne CS-BETON Polska