KANAŁ SZCZELINOWY – profil V

Element odwodnienia liniowego o zgodnej przepustowości z kanałami szczelinowymi profilu I. Profil ten wyróżnia asymetryczna szczelina napływowa. Asymetryczność zapewnia zwiększenie miejsca dla białej linii prowadzącej, która wyznacza pas ruchu. Linię tą można umieścić na powierzchni kanału szczelinowego. Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej zwłaszcza z powierzchni utwardzonych tuneli i ich przyległej okolicy. Elementy profilu V są produkowane w wariancie z krawężnikiem 12 i 15 cm lub bez krawężnika ze szczeliną ciągłą lub szczeliną przerywaną. Elementy spełniają wymagania klasy obciążenia ruchem D400. Element ze szczeliną przerywaną jest przeznaczony do przejeżdżania poprzecznego.

Galeria

Podstawowe dane techniczne

CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL V Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/szt.]
    wys szer MU
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą asymetryczną V-0 520 450-460 4000 1660
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) V-VO 520 450-460 4000 408
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) V-VU 520 450-460 4000 356
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) V-C0 520 450-460 4000 345
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) V-CS 520 450-460 4000 465
CSB – zaślepka pełna pióro V-ZU 520 450-460 120 77
CSB – zaślepka pełna wpust V-ZZ 520 450-460 120 54
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą asymetryczną z krawężnikiem 15 cm V-4 670 450-460 4000 1849
CSB – skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwn - (pióro, wpust) V-4-VO 670 450-460 1000 428
CSB – skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (wpust, wpust) V-4-VU 670 450-460 1000 376
CSB – element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) V-4-CO 670 450-460 1000 365
CSB – element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (wpust, wpust) V-4-CS 670 450-460 1000 485
CSB – przegroda przeciwpożarowa z krawężnikiem 15 cm V-4-PP 670 450-460 2000 1721
CSB – zaślepka pełna pióro z krawężnikiem 15 cm V-4-ZU 670 450-460 120 82
CSB – zaślepka pełna wpust z krawężnikiem 15 cm V-4-ZZ 670 450-460 120 60

Wymiary nominalne – profil podstawowy

Profil V rendr

Do pobrania